مطالب با برچسب

آشنایی با رشته کتابداری در شاخه پزشکی


معرفی رشته کتابداری در شاخه پزشکی

معرفی رشته های دانشگاهی رشته علوم تجربی

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1395/5/6

رشته کتابداری در شاخه پزشکی آشنایی با رشته کتابداری در شاخه پزشکی همون طور كه از اسمش پيداست كتابداري در شاخه پزشكي علمي هستش كه اطلاعات در شاخه هاي پزشكي و پيرا پزشكي و موضوعاتي كه به اين شاخه ها مربوطه مي پردازه و اطلاعات پايه در زمينه هاي اناتموي و فيزيولوژي و داروشناسي، بيوشيمي، […]