مطالب با برچسب

آمار اختلاف سنی زوجین


اهمیت اختلاف سن در ازدواج

روان شناسی خانواده و کودک

دکتر محسن محمدی - 1396/7/29

اهمیت اختلاف سن در ازدواج آیا موضوع اهمیت اختلاف سن در ازدواج مهم است؟  اختلاف سنی برای ازدواج یکی از دغدغه های اصلی افراد محسوب می شود و گاهی تصمیم گیری و انتخاب را دشوار می کند و تحت تاثیر خود قرار می دهد. این که چه مقدار اختلاف سنی بین زن و مرد مناسب […]