مطالب با برچسب

آموزش اصول فرزندپروری


با کودک خود چگونه رفتار کنم ؟

روان شناسی خانواده و کودک

دکتر محسن محمدی - 1396/8/7

با کودک خود چگونه رفتار کنم ؟ دغدغه اصلی هر پدر مادری که برای آینده و شکل گیری شخصیت فرزندش مهم هست، این مورد می باشد که آیا می توانم با او به درستی رفتار کنم؟ چگونه به نیازهایش پاسخ بدهم؟ چگونه با رفتارهای صحیح شخصیتی سالم در او بوجود بیاورم، آیا نیازهای اساسی او را […]