مطالب با برچسب

آموزش رفتارهای بالغانه به نوجوان


روش های رفتار با نوجوانان در سن بلوغ

روان شناسی خانواده و کودک

دکتر محسن محمدی - 1396/7/1

روش های رفتار با نوجوانان در سن بلوغ   رفتار با نوجوانان به چه شکل است يكى از حساس ترين و مهم ترین مراحل زندگى هر فرد، دوران بلوغ آن شخص به حساب مى آيد. در اين دوره، شخص در مرز دوران خردسالى و بزرگسالى قرار مى گيرد كه برخى از روانشناسان از آن به […]