مطالب با برچسب

آموزش ریلکسیشن و آرام سازی بدن برای دانش آموزان


آموزش ریلکسیشن و آرام سازی بدن

مطالب روان شناسی

دکتر محسن محمدی - 1396/5/7

آموزش ریلکسیشن و آرام سازی بدن آرام سازی یا ریلکسیشن همون طور که همه آدما میدونن، آرامش داشتن یکی از بزرگ ترین نعمت هایی هست که هر شخصی به دنبالش هست، هم آرامش بدنی و جسمی و هم آرامش روحی و روانی. ریلکسیشن و آرام سازی بدن تکنیکی هست برای آرام کردن عضلات بدن. که […]