مطالب با برچسب

آموزش زبان بدن


فهمیدن زبان بدن اشخاص

مطالب روان شناسی

دکتر محسن محمدی - 1396/8/21

فهمیدن زبان بدن اشخاص   چگونگی فهمیدن زبان بدن اشخاص تاثیر جذابیت در ارتباط از آن رو دارای اهمیت است، که انسان ها تمایل به برقراری ارتباط با شخصی دارند که از فاکتورهای جذابیت برای آن ها بهره مند باشد. برای روشن شدن مفهوم به این مثال توجه کنید. فرض کنید در یک کلاس درس که […]