مطالب با برچسب

آموزش مصاحبه شغلی


تکنیک هایی برای مصاحبه شغلی

مطالب روان شناسی

دکتر محسن محمدی - 1396/7/29

تکنیک هایی برای مصاحبه شغلی   برای داشتن یک مصاحبه شغلی موفق، چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ انتخاب شغلی مناسب، گامی بزرگ در زندگی هر فرد محسوب می شود. شغلی که بستر به فعلیت رساندن، استعدادهای انسانی باشد و رضایت فکری، روانی و مالی را فراهم کند و در نهایت موجبات حرکت به سوی […]