مطالب با برچسب

آموزش مهارت نه گفتن


راهکارها و آموزش مهارت نه گفتن

مطالب روان شناسی

دکتر محسن محمدی - 1396/7/29

راهکارها و آموزش مهارت نه گفتن راهکارهای مهارت نه گفتن را بیاموزیم یکی از مهارت های لازم برای هر انسانی که در جامعه زندگی می کند این است که مهارت نه گفتن را نسبت به تقاضاهای غیر متعارف دیگران داشته باشد. اگر توانایی و مهارت لازم را در پاسخ منفی نسبت به درخواست های دیگران […]