مطالب با برچسب

آیا تو نیمه گمشده من هستی ؟


آیا تو نیمه گمشده من هستی ؟

روان شناسی خانواده و کودک

دکتر محسن محمدی - 1396/8/1

آیا تو نیمه گمشده من هستی ؟ نشانه‌های پیدا کردن نیمه گمشده هر زوجی که بخواهند خاطرات مشترکشان را مرور کنند بی‌تردید یکی از لحظاتی که به آن اشاره خواهند کرد مربوط به زمانی است که به این اطمینان قلب رسیده اند نیمه گمشده وجود خود را یافته‌اند. این زمانی که هر یک از زوجین […]