مطالب با برچسب

آیا درونگراها برونگرا می شوند ؟


چگونه شخصیتی اجتماعی و برونگرا داشته باشیم

روان شناسی خانواده و کودک

دکتر محسن محمدی - 1396/7/15

چگونه شخصیتی اجتماعی و برونگرا داشته باشیم   تعریفی در مورد شخصیت اجتماعی شخصیت اجتماعی چگونه شخصیتی است؟ فردی که به بودن در اجتماع تمایل دارد و می تواند با دیگران ارتباط خوب و پایداری برقرار کند، دارای شخصیت اجتماعی می باشد. اجتماعی بودن خصلتی است که در برخی از افراد ذاتا وجود دارد و […]