مطالب با برچسب

ابتلا


دانستنی هایی در مورد بیماری ام اس

بیماری ها

سمانه الکایی - 1396/8/6

دانستنی هایی در مورد بیماری ام اس بیماری ام اس چیست؟ هر آن چه باید از بیماری ام اس دانست را ما در این جا برای شما بیان می کنیم .Multiple sclerosis که با اختصار به آن ام اس می گوییم، یک بیماری ناتوان کننده است که در مرور زمان در کارکرد مغز و نخاع […]