مطالب با برچسب

ابراز نکردن مشکلات همسرانه


اختلافات زناشویی را در حضور دیگران بروز ندهید

روان شناسی خانواده و کودک

دکتر محسن محمدی - 1396/8/1

اختلافات زناشویی را در حضور دیگران بروز ندهید   اختلافات زناشویی جزو مسائلیست که می‌بایست بین زوجین باقی بماند در زندگی زناشویی بروز مشکلات و ناراحتی اجتناب ناپذیر است اما برای جلوگیری از بغرنج تر شدن ماجرا آن چه که اهمیت قابل توجهی پیدا می‌کند توجه به این نکته است که از در میان گذاشتن […]