مطالب با برچسب

اتفاق


راه های برخورد با همسر منفی نگر

روان شناسی خانواده و کودک

سمانه الکایی - 1396/8/14

راه های برخورد با همسر منفی نگر همسر منفی نگر حتما برای شما پیش آمده است که در موقعیتی با ذوق فراوان به همسر یا نامزد خود پیشنهادی بدهید و او در کمال ناباوری به آن توجه نکند و ردش کند. مثلا در سالگرد آشناییتان پیشنهاد بدهید که به یک کافی شاپ بروید و کیک […]