مطالب مرتبط با

اراده قوی داشتن


غلبه بر بی ارادگی

غلبه بر بی ارادگی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/9/2

غلبه بر بی ارادگی چگونگی غلبه بر بی ارادگی با دیدن شکلات دست و پای خود را گم می کنید و نمی توانید در مقابل خوردنش مقاومت کنید؟ چک کردن گوشی و وبگردی را نمی توانید از خود دور کنید؟ دلیل این رفتار چیزی جز بی ارادگی نیست. همه ما دارای اراده هستیم ولی مقدار […]