مطالب مرتبط با

توضیح رشته دانشگاهی مهندسی خط و سازه های ریلی


معرفی رشته مهندسی خط و سازه های ریلی

معرفی رشته مهندسی خط و سازه های ریلی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/16

رشته مهندسی خط و سازه های ریلی آشنایی با رشته مهندسی خط و سازه های ریلی این رشته از نظر شباهت های درسی و نوع فعالیت به رشته ی عمران بسیار شبیه می باشد و در آن با بهره گیری از فناوری روز دنیا جهت آموزش مهندس هایی با قابلیت و توانمندی در طراحی، اجرا […]