مطالب مرتبط با

حق و حقوق


معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی

معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/10/14

رشته فقه و حقوق اسلامی   آشنایی با رشته فقه و حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی یکی از رشته های دانشگاهی در رشته انسانی است. این رشته پیرامون رابطه و وظایف انسان و هم چنین حقوق انسان در مقابل خداوند و سایر موجودات هستی می پردازد. بنابراین در این رشته […]