مطالب با موضوع

دویدن


کدام ورزش ها به کاهش اضطراب و افسردگی کمک می کند؟

سمانه الکایی 1397/9/20

کدام ورزش ها به کاهش اضطراب و افسردگی کمک می کند؟ همان طور که قبلا هم این کلمات را شنیدیم” عقل سالم در بدن سالم” می دانید که ورزش کردن می تواند در داشتن جسمی شاداب و ذهنی بدون اضطراب کمک کننده باشد. روانشناس و نویسنده ای به نام بن مایکلیس می گوید: “برخی باورها […]