مطالب مرتبط با

رتبه قبولی در رادیولوژی


رتبه قبولی رشته رادیولوژی در دانشگاه های سراسری

مهندس امیر مهدی اسلامی 1398/3/1

رتبه قبولی رشته رادیولوژی در دانشگاه های سراسری   تراز و رتبه قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی شیراز 27434 6784 منطقه 1 دختر 5716 کرمان 28531 11462 منطقه 2 پسر 5423 سیرجان 28880 11594 منطقه 2 دختر 5804 کرمان 30885 […]