مطالب مرتبط با

رشته دانشگاهی حمل و نقل ریلی


معرفی رشته مهندسی حمل و نقل ریلی

معرفی رشته مهندسی حمل و نقل ریلی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/16

رشته مهندسی حمل و نقل ریلی آشنایی با رشته مهندسی حمل و نقل ریلی حمل و نقل ریلی برای توسعه و رونق هر کشوری جزو ابزارهای ضروری و لازم اقدامات سازندگی آن کشور است. و در واقع جهت توسعه و مدیریت پروژه های زیر ساختی، رشته ی حمل و نقل ریلی در دانشگاه ها تاسیس […]