مطالب مرتبط با

رشته علوم و صنایع غذایی


معرفی رشته علوم و صنایع غذایی

معرفی رشته علوم و صنایع غذایی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/6

رشته علوم و صنایع غذایی معرفی رشته علوم و صنایع غذایی این رشته قبلا با نام مهندس کشاورزی – صنایع فرآورده کشاورزی در دانشگاه ها ارائه می شد که از سال 1371 به علوم و صنایع غذایی تغییر نام داد. کلا تمام عملیاتی که به صورت روش های نگه داری و فرآوری و بسته بندی […]