مطالب مرتبط با

روش افزایش مطالعه زبان


بالا بردن کیفیت مطالعه

بالا بردن کیفیت مطالعه

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/8/15

بالا بردن کیفیت مطالعه چگونه کیفیت مطالعه را بالا ببریم؟ کیفیت مطالعه شامل دو عامل مهم است: تعادل داشتن + راه و روش مشخص منظور ما از تعادل داشتن در فرد یعنی، داشتن تعادل در همه زمینه های شروع و پایان مطالعه. سطح و میزان تعادل های مطالعاتی شما و هر شخصی دیگه متناسب با […]