مطالب مرتبط با

روش درست حفظ لغات


حفظ کردن لغات برای کنکور | چگونه لغات را حفظ کنیم؟

حفظ کردن لغات برای کنکور | چگونه لغات را حفظ کنیم؟

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/8/21

حفظ کردن لغات برای کنکور | چگونه لغات را حفظ کنیم؟   راه های حفظ کردن لغات برای کنکور حافظه به لحاظ مدت زمان نگهداری اطلاعات به دو دسته ی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. هدف از آموزش و فراگیری مطالب درسی؛ حفظ کردن و به خاطر سپردن آن ها برای مدت […]