مطالب با برچسب

-روش درست داشتن شخصیت سالم


ویژگی های شخصیت کاریزماتیک ( نمایشی )

مطالب روان شناسی

دکتر محسن محمدی - 1396/7/29

ویژگی های شخصیت کاریزماتیک (نمایشی) شخصیت کاریزماتیک چیست؟ فردی که می تواند اطرافیانش را به خوبی تحت تاثیر قرار دهد و آن ها را مجذوب خود نماید، از شخصیت کاریزماتیک برخوردار است. این نوع شخصیت را می توان از مهارت های بین فردی و نیز تعاملات مطلوب آموخت و با تمرین کردن آن را ارتقا […]