مطالب مرتبط با

زیست سال دهم


بهترین منابع و کتاب های تست زیست دهم

بهترین منابع و کتاب های تست زیست دهم

مهندس امیر مهدی اسلامی 1397/8/29

بهترین منابع و کتاب های تست زیست دهم درس زیست شناسی یکی از مهم ترین کتب اختصاصی در رشته تجربی است. بنابراین انتخاب یک منبع مناسب برای آن ضروری  است. از درس زیست شناسی، 50 سوال در کنکور سراسری مطرح می شود که در سال های اخیر همان طور که مشاهده شد این سوالات به […]