مطالب با برچسب

شناخت رشته زبان روسی


معرفی رشته زبان روسی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/5

رشته زبان روسی آشنایی با رشته زبان روسی زبان روسی یکی از 6 تا زبان تو سازمان ملله و پونصد میلیون نفر تو جهان روسی حرف میزنن ولی خب 300 میلیون نفر خارج از سیستم فدراتیو روسیه روسی صحبت میکنن. زبان روسی جز زبان اسلاو هستش و از خانواده زبون هند و اروپاییه. روسی به […]