مطالب مرتبط با

فکر کردن بیش از حد به موضوعی خاص


راهنمای انتخاب همسر

دکتر محسن محمدی 1396/9/12

راهنمای انتخاب همسر راه های انتخاب همسر برای انتخاب همسر مناسب راه های متفاوتی وجود دارد اما باید در ابتدا تصویری غیرشکلی (توصیف مشخصات کسی که برای ازدواج مناسب می دانیم) را ترسیم کرده و سپس از دیگران بخواهیم در یافتن گزینه ای شبیه تر به آن چه ما ترسیم کرده ایم کمکمان کنند. برای […]