مطالب مرتبط با

قبولی در دانشگاه


رتبه قبولی رشته بینایی سنجی در دانشگاه های سراسری

سمانه الکایی 1398/1/26

رتبه قبولی رشته بینایی سنجی در دانشگاه های سراسری تراز و رتبه قبولی در رشته بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی مشهد 6654 1884 منطقه 1 دختر 6352 مشهد 7365 2052 منطقه 1 پسر 6700 یزد 7585 3154 منطقه 2 دختر […]