مطالب مرتبط با

قبولی در کنکور 98


رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آبادان

سمانه الکایی 1397/6/27

رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آبادان تراز و رتبه قبولی در رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی آبادان سال 96 شهر رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت میانگین تراز قلمچی لامرد 23454 9442 منطقه 2 دختر 5316 شهرکرد 41818 16573 منطقه 2 دختر 4867 استهبان 42480 16813 منطقه 2 […]