مطالب با برچسب

قبولی در کنکور


عادت های مفید فکری و ذهنی را برای کنکور سراسری پرورش دهیم

دکتر محسن محمدی 1396/7/23

عادت های مفید فکری و ذهنی را برای کنکور سراسری پرورش دهیم عادت های مفید فکری و ذهنی را پرورش دهیم برای داشتن عادت های مفید فکری و ذهنی و آمادگی برای کنکور سراسری با دقت این مطلب را دنبال کرده و به مراحل گفته شده توجه کنید. ابتدا برای خود هدفی تعیین کنید و […]