مطالب مرتبط با

قدرت جادویی حافظه


عملکرد و اشتباهات مغز انسان

دکتر محسن محمدی 1396/8/6

عملکرد و اشتباهات مغز انسان عملکرد مغز انسان چگونه است؟ انسان به دلیل داشتن قدرت اراده و اختیار و هم چنین بهره مندی از عقل با سایر موجودات تفاوت دارد. دارا بودن این ویژگی ها موجب برتری انسان بر حیوانات و گیاهان شده است. هر فرد از طریق بررسی کردن محیط پیرامون خود می تواند […]