مطالب با برچسب

قضاوت مردم نسبت به تصمیم های ما


۵ روش برای بی خیال شدن نسبت به حرف مردم

مطالب روان شناسی

سمانه الکایی - 1396/9/5

۵ روش برای بی خیال شدن نسبت به حرف مردم   شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که دیگران یا خودتان بگویید که مردم چی میگن؟ و برای انجام هرکاری که شما را به نتیجه دلخواه و یا هدف مطلوبتون می رسونه ترس از این سوال وجود داشته باشد و نگذارد که […]