مطالب با برچسب

قوی شدن حافظه


7 خطای بزرگ حافظه

دکتر محسن محمدی 1396/5/31

7 خطای بزرگ حافظه حافظه و خطاهای آن انسان به دلیل داشتن قدرت اراده و اختیار و هم چنین بهره مندی از عقل با سایر موجودات تفاوت دارد. دارا بودن این ویژگی ها موجب برتری انسان بر حیوانات و گیاهان شده است. هر فرد از طریق بررسی کردن محیط پیرامون خود می تواند راه هایی […]