مطالب مرتبط با

لیزر در مهندسی پزشکی


معرفی رشته مهندسی پزشکی

معرفی رشته مهندسی پزشکی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/10/14

رشته مهندسی پزشکی تعریف رشته مهندسی پزشکی رشته مهندسی پزشکی رشته ای مرتبط بین علوم مهندسی و علم پزشکی است. تا قبل از قرن بیستم میلادی این گونه بود که تشخیص بیماری براساس علایم بیماری، انواع سندرم ها و حالات بیمار بود و بعد از پی بردن به نوع بیماری، با انواع دارو یا انواع […]