مطالب مرتبط با

معرفی رشته دانشگاهی مهندسی عمران


معرفی رشته مهندسی عمران

معرفی رشته مهندسی عمران

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/5

رشته مهندسی عمران آشنایی با رشته مهندسی عمران ما همواره کلمه عمران را پشت بند کلمه آبادی شنیدیم اما می خواهیم کمی بیشتر به حرفه آن و پردازنده های آن بپردازیم. در این جا ما می خواهیم از تاریخچه و اصطلاحات غامض این رشته فاکتور گرفته و کمی بیشتر با وظیفه آن در ایجاد اشتغال […]