مطالب مرتبط با

معرفی رشته روابط عمومی


معرفی رشته روابط عمومی

معرفی رشته روابط عمومی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1395/5/23

رشته روابط عمومی آشنایی با رشته روابط عمومی چند دهه ای هست که نقش ارتباطات در زندگی مردم افزایش پیدا کرده و هر دولت و نهادی میکوشه تا با دارا بودن رسانه های قدرمندتر، روابط بین مردم یک کشور با با موسسات گوناگون و همچنین ارتباط مردم کشورهای دیگه رو رونق ببخشه. در رشته روابط […]