مطالب مرتبط با

معرفی منابع زیست یازدهم


معرفی منابع و کتاب های تست زیست یازدهم

معرفی منابع و کتاب های تست زیست یازدهم

مهندس امیر مهدی اسلامی 1397/9/7

معرفی منابع و کتاب های تست زیست یازدهم به دلیل این که کتاب درسی سال یازدهم به تازگی تالیف شده است بنابراین انتخاب درست یک منبع کمک درسی و تستی برای گرفتن نتیجه ای خوب در کنکور بسیار مهم است. همان طور که می دانید زیست شناسی مهم ترین درس تخصصی در رشته تجربی و […]