مطالب مرتبط با

نوشتن اهداف و مقابل چشم قرار دادن


راه های تمرکز روی اهداف

راه های تمرکز روی اهداف

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/9/4

راه های تمرکز روی اهداف چگونه روی اهدافمان تمرکز کنیم؟ آیا کسی را می توان پیدا کرد که هیچ هدف و آرزویی نداشته باشد؟ حتی افرادی که ادعا می کنند هدف ندارند، دارای هدف هستند، شاید خودشان از آن هدف بی اطلاع باشند. امام علی می گوید : ” انسان ها دو بار می میرند. […]