مطالب مرتبط با

والدین چه کمکی در کاهش اضطراب دانش آموز می کنند؟


چگونه استرس کنکور را کنترل کنیم؟

چگونه استرس کنکور را کنترل کنیم؟

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/11/1

کنکور و ترس از نتیجه آن باعث ایجاد استرس و اضطراب در داوطلبان کنکور و والدین آن ها می شود و اگر این استرس و اضطراب مدیریت نشود آسیب های جبران ناپذیری را وارد می کند که یکی از این عواقب نتیجه خوبی نگرفتن در مقابل زحمات زیاد است، و گاهی نیز باقی ماندن استرس […]