مطالب مرتبط با

چرا باید جمع بندی بکنیم


روزهای جمع بندی | راهکار‌های مؤثر

روزهای جمع بندی | راهکار‌های مؤثر

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/8/15

روزهای جمع بندی | راهکار‌های مؤثر در روزهای جمع بندی دروس چیکار کنیم؟ باید بگم که قبل از هر چیز لازم هست اشاره بکنم که دوران و روزهای جمع بندی بر چند پیش فرض پایه گذاری شده است که یاد آوری آن ها ضروری است؛ زیرا در این سال ها با سؤال های متعددی مواجه […]