مطالب مرتبط با

چگونه از افسردگی جلوگیری کنیم ؟


چگونه با فردی که افسردگی دارد رفتار کنیم؟

چگونه با فردی که افسردگی دارد رفتار کنیم؟

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/7/23

درک افسردگی به علت ناشناخته بودنش دشوار و پیچیده است و این چالش تا اندازه ای است که می توان از آن به زندگی در جهانی غیر از این جهان تلقی کرد. مشاهده افسردگی دیگران به خودی خود امری ناخوشایند محسوب می شود و اگر این روند برای یکی از نزدیکان اتفاق افتاده باشد بیش […]