مطالب مرتبط با

چگونه با تمرکز بیشتری درس بخوانیم


تکنیک های متمرکز کردن حواس

تکنیک های متمرکز کردن حواس

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/7/2

تکنیک های متمرکز کردن حواس راه های متمرکز کردن حواس چیست تمرکز را روش خاص تعریف کرده اند، که از طریق آن می توانیم ذهنمان را به روشی خاص برای دست یابی به اهدفمان عادت دهیم. از طریق تمرکز بر خواسته ها و اهدافمان و دوری از توجه به حواشی و مسائل بی اهمیت می […]