مطالب مرتبط با

چگونه بهتر تندخوانی داشته باشیم


روش های اصولی تندخوانی

روش های اصولی تندخوانی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/7/2

روش های اصولی تندخوانی   راه های تندخوانی 1- خود را ملزم کنید که چشم های شما کمتر در مطالعه خطوط درسی بایستد. این نکته مهم همان توجه هر چه بیشتر برای مطالب خطوط است. 2- در زمان مطالعه کردن از خطوط یک پاراگراف چشمانتان را به شکل جهش به طرف جلو وادار کنی حالا هر چه […]