مطالب مرتبط با

کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی


معرفی رشته مهندسی نساجی

معرفی رشته مهندسی نساجی

مهندس امیر مهدی اسلامی 1396/10/17

معرفی رشته مهندسی نساجی آشنایی با رشته مهندسی نساجی رشته مهندسی نساجی گرایشی است که در آن مسئولیت تولید انواع منسوجات اعم از پوشاک، فرش و موکت و صنایع دیگر با فرد تحصیل کرده در این رشته است. این رشته در مقایسه با گذشته تغییرات زیادی کرده است. در گذشته تنها آموختن به صورت تجربی […]