مطالب با برچسب

کارمند بودن و رفتارها


روش های اصولی رفتار با مافوق در محل کار

دکتر محسن محمدی 1396/7/29

روش های اصولی رفتار با مافوق در محل کار برقراری روابط موفق با مافوق در محل کار عمده کارکنان شاغل در شغل کارمندی از مهارت برقراری ارتباط کلامی با مافوق خود بی‌بهره‌اند. از این حیث می‌توان کارکنان را  در دو دسته کلی طبقه بندی کرد. عده‌ای از کارکنان  از بیان صحبت خود هراس داشته و […]