مطالب با برچسب

کافئین


علت ها و عوامل بی خوابی

سمانه الکایی 1396/8/7

علت ها و عوامل بی خوابی علت ها و عوامل بی خوابی چه می باشند؟ یکی از لذت های هفت گانه در این دنیا برای انسان خواب است. خواب تنها لذتی است که برای همه یکسان است و ربطی به ثروت و پول ندارد. کم خوابی مزمن سبب خستگی، پرخوری و کسالت شود. در این […]