مطالب با برچسب

کامل ترین شخصیت


مرزهای شخصیتی در روابط با افراد چیست ؟

دکتر محسن محمدی 1396/8/3

مرزهای شخصیتی در روابط با افراد چیست ؟ تعریف مرزهای شخصیتی مرزهای شخصی یکی از مقوله های مهمی است که متاسفانه طبق تحقیقات 50 درصد مردم از آن اطلاعی ندارند و به دلیل همین بی اطلاعی بقیه از این مرزها استفاده های نا به جا و سوء می کنند. اگر نمی توانید نه بگویید، اگر […]