مطالب با برچسب

کاهش اضطراب و عصبانیت


عصبانیت ؛ علل و راه های درمان

مطالب روان شناسی

دکتر محسن محمدی - 1396/6/1

عصبانیت ؛ علل و راه های درمان علت عصبانیت چیست غم، شادی، خشم و … از جمله احساسات انسانی هستند که در مواقع مختلف برحسب شرایط محیطی و یا درونی فرد مجال بروز میابند. حال اگر احساس خشم با شدت و عصبانیت همراه شود، نوعی هیجان منفی را در فرد ایجاد کرده است. خشم نوعی […]