مطالب با برچسب

کتاب نشر مشاوران برای درس منطق


شیوه مطالعه درس منطق

روش مطالعه تخصصی انسانی

سینا تجربه کار - 1395/6/23

شیوه مطالعه درس منطق چگونگی مطالعه درس منطق درس فلسفه و منطق بدون تردید در کنار درس ریاضیات، پرچالش ترین و به تعبیری دشوارترین درس کنکور سراسری در گروه علوم انسانی قلمداد می شود. این درس با دارا بودن ضریب قابل توجه نه (9) در زیر گروه یک و ضریب سه (3) و شش (6) […]