مطالب با برچسب

کتاب های درسی


کتاب های درسی دهم تجربی

سمانه الکایی 1397/8/10

کتاب های درسی دهم تجربی سال دهم برای داوطلبین متوسطه رشته تجربی دارای کتاب هایی می باشد که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته تجربی سال دهم را برای دانلود قرار دادیم. کتاب فارسی کتاب نگارش کتاب دین و زندگی کتاب عربی کتاب شیمی کتاب ریاضی کتاب فیزیک کتاب آمادگی دفاعی کتاب زیست […]

کتاب های درسی نهم

سمانه الکایی 1397/3/19

کتاب های درسی نهم پایه نهم متوسطه مرحله ای از مقطع تحصیلی است که در این مرحله دانش آموزان باید خود را برای انتخاب رشته و ورود به رشته انتخابی آماده کنند. دانش آموزان باید به این نکته توجه داشته باشند که در این مرحله و برای انتخاب رشته تنها نمرات پایه نهم مهم نیست […]