مطالب با برچسب

کتب درسی


کتاب های درسی دوازدهم ریاضی

سمانه الکایی 1397/8/22

کتاب های درسی دوازدهم ریاضی سال دوازدهم برای داوطلبین متوسطه رشته ریاضی دارای کتاب هایی می باشد که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته ریاضی سال دوازدهم را برای دانلود قرار دادیم. کتاب حسابان کتاب دین و زندگی کتاب زبان خارجی کتاب کار زبان خارجی کتاب سبک زندگی کتاب سلامت و بهداشت کتاب […]

کتاب های درسی دوازدهم تجربی

سمانه الکایی 1397/8/22

کتاب های درسی دوازدهم تجربی سال دوازدهم برای داوطلبین متوسطه رشته تجربی دارای کتاب هایی می باشد در این مرحله دانش آموزان باید خود را برای کنکور و ورود به دانشگاه آماده کنند، که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته تجربی سال دوازدهم را برای دانلود قرار دادیم. کتاب دین و زندگی کتاب […]

کتاب های درسی دوازدهم انسانی

سمانه الکایی 1397/8/22

کتاب های درسی دوازدهم انسانی سال دوازدهم برای داوطلبین متوسطه رشته انسانی دارای کتاب هایی می باشد که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته انسانی سال دوازدهم را برای دانلود قرار دادیم. کتاب آمار کتاب تاریخ کتاب تحلیل فرهنگی کتاب جامعه شناسی کتاب جغرافی کتاب دین و زندگی کتاب زبان خارجی کتاب کار […]

کتاب های درسی یازدهم ریاضی

سمانه الکایی 1397/8/20

کتاب های درسی یازدهم ریاضی سال یازدهم برای داوطلبین متوسطه رشته ریاضی دارای کتاب هایی می باشد که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته ریاضی سال یازدهم را برای دانلود قرار دادیم. کتاب آزمایشگاه علوم تجربی کتاب آمار و احتمال کتاب انسان و محیط زیست کتاب تاریخ کتاب حسابان کتاب دین و زندگی […]

کتاب های درسی یازدهم تجربی

سمانه الکایی 1397/8/20

کتاب های درسی یازدهم تجربی سال یازدهم برای داوطلبین متوسطه رشته تجربی دارای کتاب هایی می باشد که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته تجربی سال یازدهم را برای دانلود قرار دادیم. کتاب آزمایشگاه علوم تجربی کتاب انسان و محیط زیست کتاب تاریخ کتاب تفکر و سواد رسانه ای کتاب دین و زندگی […]

کتاب های درسی یازدهم انسانی

سمانه الکایی 1397/8/20

کتاب های درسی یازدهم انسانی سال یازدهم برای داوطلبین متوسطه رشته انسانی دارای کتاب هایی می باشد که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته انسانی سال یازدهم را برای دانلود قرار دادیم. کتاب زبان خارجی کتاب کار زبان خارجی کتاب آمار کتاب انسان و محیط زیست کتاب تاریخ کتاب تفکر و سواد رسانه […]

کتاب های درسی دهم تجربی

سمانه الکایی 1397/8/10

کتاب های درسی دهم تجربی سال دهم برای داوطلبین متوسطه رشته تجربی دارای کتاب هایی می باشد که در این صفحه کتاب های مربوط به رشته تجربی سال دهم را برای دانلود قرار دادیم. کتاب فارسی کتاب نگارش کتاب دین و زندگی کتاب عربی کتاب شیمی کتاب ریاضی کتاب فیزیک کتاب آمادگی دفاعی کتاب زیست […]

کتاب های درسی نهم

سمانه الکایی 1397/3/19

کتاب های درسی نهم پایه نهم متوسطه مرحله ای از مقطع تحصیلی است که در این مرحله دانش آموزان باید خود را برای انتخاب رشته و ورود به رشته انتخابی آماده کنند. دانش آموزان باید به این نکته توجه داشته باشند که در این مرحله و برای انتخاب رشته تنها نمرات پایه نهم مهم نیست […]